skrylle.se
Linbanan är lagad
Uppdatering 29 augusti – linbanan är lagad så nu är det fritt fram för en tur som kittlar i magen. Naturlekens linbana är tyvärr sönder och beräknas vara lagad igen i början av september. Men…