skrylle.se
Linbanan avstängd
Stoppfunktionen på linbanan behöver förbättras och den nedre plattformen kommer därför att få en annan konstruktion. Arbetet beräknas vara klart under senvåren 2018 och under tiden fram till dess ä…