skonieczny.pl
Tak powinno być w każdej firmie
To są w skrócie moje przemyślenia w odpowiedzi na to co napisał Maciej Aniserowicz. Po pierwsze rodzina. Mam małego syna, chcę uczestniczyć w jego rozwoju — czynnie — i dlatego odmówiłbym, gdyby mi…