skincaretoglow.com
Skincare Routine tháng 9/2017 - Skincare to Glow
Thời gian gần đây do da mình bị kích ứng, bị mất nước và gặp một chút vấn đề về Skin Barrier nên routine của mình khá đơn giản, tập trung vào việc cấp nước