skincaretoglow.com
Những sản phẩm gây thất vọng (Phần 2) - Skincare to Glow
Tiếp nối series bài viết về các sản phẩm không vừa ý, mình sẽ đưa ra list các sản phẩm thời gian gần đây mà mình không thích, không thấy có hiệu quả