skiljedomsforeningen.se
Vårmöte och föredrag av Christer Danielsson - Skiljedomsföreningen
Tisdagen den 9 april 2019 hade Skiljedomsföreningen i Södra Sverige vårmöte. Det bjöds då på ett föredrag av advokaten och ordföranden i Advokatsamfundet, Christer Danielsson, som talade om trender i svenska och internationella skiljeförfaranden. Bl.a. berörde han frågor som hur front loading, witness statements, post hearing briefs etc tenderar att förändra den svenska skiljeprocessen och …