skeptikerskolan.se
Skeptiker blockerade vetenskapliga framsteg som tex radar
Den framstående fysiologen Lazzaro Spallanzani publicerade 1794 en studie om fladdermössens förmåga att navigera i totalt mörker, men förmågan betraktades av skeptiker som paranormal. Konsekvensen …