skeptikerskolan.se
Affärsintressen bakom den internationella skeptikerrörelsen
INTRO. Bo Walhjalt har tagit sig en titt på den internationella skeptikerrörelsen och finner en förebild med rötter i konservativa tankesmedjor och internationella affärsintressen. Bo Valhjalt är m…