skeptikerskolan.se
Debatt: Arton ”sanningar” som vi ska tro på, men vad är egentligen sant?
Det finns en skillnad mellan vad som allmänt anses vara sant och politiskt korrekt och vad som i verkligheten faktiskt är sant om en rad olika företeelser. Nedan listas 18 uppfattningar som allmänh…