skanefolk.se
Stadgar
Stadgar Antagna vid Skånes Spelmansförbunds förbundsstämma 25 mars 2017 § 1 Ändamål Skånes Spelmansförbund är en ideell sammanslutning, politiskt och religiöst obunden. Förbundet ska verka för att…