skac.hr
NADNICA: Lk 10, 1-12 - SKAC Palma
“Žetva je velika, ali radnika malo”. Nažalost, po religioznoj tradiciji, vodi se da su ove riječi upućene samo za duhovni poziv, tj. za svećenike i časne sestre. Ne shvaćamo, ili ne želimo shvatiti, da su ove Isusove riječi upućene svima nama. Svi mi možemo, svojim djelovanjem, doprinijeti rastu u sredini u kojoj se nalazimo. Najlakše je stajati sa strane i prigovarati.