skac.hr
Četrdesetnica Mt 25, 31-46 - SKAC
Gdje se nalazim? Slijeva ili zdesna? Ovca ili jarac? Koliko puta sam zatvorila oči pred potrebitim, a koliko puta sam ja bila potrebna pred zatvorenim očima? Zasigurno, ako ne činimo drugima ono što ne bi željeli da se čini nama, bit ćemo Božja ovca. Svome Spasitelju slijeva. Koliko sam svjesna da imam slobodu i da ta moja sloboda određuje na kojoj sam strani?