siyasihaber3.org
Cerattepe’den Sürmene’ye Karadeniz’de yağma sürüyor - 09.01.2017 - Siyasi Haber
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi YK Sekreteri Volkan Bilgin, Karadeniz'de talanın artacağını belirterek, “Katar Emirinin Trabzon ziyareti tek bir anlam taşımaktadır: Mülksüzleştirme ve talan daha azgın bir şekilde bölgede vücut bulacak. Yaylalar otellere teslim edilecek, doğal yaşam alanları, tarım alanları yapılaşacak” dedi.
http://siyasihaber3.org