siyasihaber3.org
Okullarda 'anket süsüyle' fişleme - 08.01.2018 - Siyasi Haber
Eskişehir ve Manisa'da MEB'e bağlı okullarda çocukların dini inanışları, etnik kökenleri ve aldığı yardımlar soruldu.
http://siyasihaber3.org