sitebg.eu
Линукс - Linux - SiteBG.eu
Linux Линукс (Linux) или GNU/Linux е общото наименование, което се дава на всички операционни системи, основаващи се на ядрото „Линукс“ и системните инструм ...