sitebg.eu
ИТ технологии - SiteBG.eu
ИТ технологии - Информационните технологии (ИТ) са група технологии, предназначени за събиране, обработка, съхранение и разпространение на звукова, графична, текстова и числена информация.