sitebg.eu
UNIX - файлови системи - SiteBG.eu
Описание на UNIX файлови системи FHS — съкращение от Filesystem Hierarchy Standard, което в превод от английски означава "Стандарт за йерархия на файловата