singoptics.org
Xâu chuỗi hạt trong thực quản cụ bà - Hệ thống website tin tức HCM News
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã thực hiện nội soi có tiền mê để kiểm tra. Kết quả cho thấy nhiều thức ăn cũ bám thành khối dính chặt vào thành thực quản. Ngoài ra có một vòng xâu chuỗi mắc ở giữa thực quản. Người nhà cho biết cụ bà đã tìm xâuRead More