singoptics.org
Vá màng trinh có để lại sẹo không?
Tôi sợ anh biết điều này mà thất vọng nên muốn đi vá trinh. Tôi chỉ băn khoăn một điều đó là vá màng trinh có để lại sẹo không? Xin giải đáp giúp tôi.