singoptics.org
Các giai đoạn phát triển của bệnh lậu - Hệ thống website tin tức HCM News
Triệu chứng bệnh lậu được chia thành 2 giai đoạn phát triển cơ bản là giai đoạn cấp tính và giai đoạn mãn tính. Ở mỗi giai đoạn, người bệnh sẽ gặp phải những rắc rối khác nhau, song những nguy hại gây nên thì không hề suy giảm. Bệnh lậu cũng gây ảnh hưởngRead More