sinematikyesilcam.com
Ali Murat Güven - Türk Sineması mı, yoksa Türkiye Sineması mı?
Ali Murat Güven: Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 yılında "Türklük" kavramı, sözgelimi Alman Anayasası'ndaki "Alman" tanımının aksine, aynen Amerikan yasalarındaki liberal vatandaşlık tanımı gibi "ülkü birliği"nden öte bir anlam taşımadı; an itibarıyla da taşımıyor.
Sinematik Yeşilçam