sindikatpolicije.org.rs
Министарство правде нарушило начело добре управе - Синдикат полиције Слога
Београд, 28.07.2019. – Заштитник грађана Републике Србије утврдио је да је Министарство (не)правде учинило пропуст тиме што ни након две године није поступило по информацијама о спољашњем узбуњивању. Утврђено је да Министарство правде није поступило по поднесцима притужиоца од 05. 01. 2017, 14. 03. 2017, 15. 03. 2017. и 22. 05. 2017. године, којима је