sindikatpolicije.org.rs
Правилник о полицијским овлашћењима за ОСЛ и ПД статусе!? - Синдикат полиције Слога
Београд, 05.07.2019. – Нови Правилник о полицијским овлашћењима ступио је на правну снагу након објављивања у Службеном гласнику РС број 41 у 2019.години. Претходно, Заштитник грађана имао је одређене примедбе на чланове 1, 20, 22 и 113. Синдикат полиције Слога пита се да ли су стручњаци који су писали предметни правилник упознати са садржајем члана