sindikatpolicije.org.rs
Прво решење у МУП о годишњој оцени за 2016. - Синдикат полиције Слога
Синдикат полиције Слога, Гордана Војин, МУП, Полиција, ПС Земун, Оцена рада 2016 Синдикат полиције Слога %