sindikatpolicije.org.rs
Повереник налаже али МУП одбија да поступи - Синдикат полиције Слога
Београд, 04.05.2019. – Повереник за информације од јавног значаја решио је у корист Синдиката полиције Слога (СПС) жалбу која се односила на добијање Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова као и измене и допуне правилника за 2015. годину. Повереник је наложио Министарству унутрашњих послова да предметни правилник достави тражиоцу.