sindikatpolicije.org.rs
МУП може да греши јер му се може - Синдикат полиције Слога
Београд, 02.05.2019. – Приликом доношења решења о распоређивању полицијских службеника од 28.11.2018. године Министарство унутрашњих послова у уводу решења позивао се између осталог и на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова Инт. 01 број: 11643/18-5 од 15.11.2018. године. Међутим предметни документ не постоји, бар тако тврде у Сектору за