sinadentalcenter.com
اصلاح طرح لبخند | انواع روش ها | هر آنچه که باید بدانید | گروه دندانپزشکی سینا
اصلاح طرح لبخند یکی از مواردی است که در اعتماد به نفس و روحیه فرد بسیار تاثیر گذار است. طبق گزارشات به دست آمده از سازمان دندانپزشکی زیبایی آمریکا، حدود ۷۶ درصد از افراد بر این باورند که شخصی که لبخند زیبایی ندارد...