simineh.com
اوقات فراغت ، فرصت طلایی - مدیریت زمان و برنامه ریزی روزانه
با توجه به آزادی عملی که افراد در انجام کارها در اوقات فراغت در اختیار دارند، کمتر پیش می آید که کسی برای این اوقات برنامه ریزی کند.