signpost.se
Känslomedveten chef vinner i längden
Ja! Det är normalt att ha känslor! Det är förmågan att hantera - "reglera" - sina känslouttryck som skiljer framgångsrika chefer från mindre framgångsrika. Studie som redovisas i senaste nr av HBR på idrottstränare och deras förmåga att hantera sina känslor (i en värld som präglas av just mycket känslor på och utanför plan) visade att ledare