signpost.se
Inte nöjd? När chefen själv är problemet...
När chefer som är i högpresterande omgivningar inte är nöjda med sina medarbetares resultat måste man blicka inåt. Är det så obehagligt att det är du själv som är problemet? I Harvard Business Review skriver den globala ledarskapskonsulten Sabina Nawaz om "chefen som själv är problemet". Sabina ger konkreta tips för att komma tillrätta med sina egna