signpost.se
Chef - vill inte gå till jobbet?
Närmare en miljon människor i Sverige känner regelbundet psykiskt obehag av att gå till jobbet. Chefer upplever i ännu större utsträckning psykiskt obehag inför sitt arbete än medarbetarna, visar en ny undersökning från Jobbhälsoindex som tagits fram i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex. Undersökningen visar även att chefer, särskilt manliga chefer, i större utsträckning känner psykiskt obehag