sigfreds.no
Velkommen til Sigfred's del av verdensveven •
I løpet av 2015 arbeider vi blant annet med å oppdatere www.sigfreds.no med relevant informasjon, inspirasjon, artikler og referanser. Her i journalen vil vi publisere små oppdateringer, bilder og skisser som ikke hører hjemme under noen av de andre sidene – vi kaller det Sigfred’s journal. – Sigrid og Fredrik