sigfreds.no
Skisser til ny bebyggelse omkring Kristiansand Teater •
Det er viktig at utformingen av nye nabobygninger til teateret gjøres med større bevissthet for omgivelsene, enn de typiske, nye, generiske kontorbygninger