sigfreds.no
Logo for Christianssands Madsentrum •
Logo for foreslått ny funksjon til Christianssands Møller ("Mølla på Grim") – avgangsprosjekt fra Arkitektskolen Aarhus 2015.