sigfreds.no
Ei utestue på Søm •
Tilbygning mellom eksisterende enebolig og garasje. Eiendommen ligger utsatt for vær og vind. Utestuen fungerer som overgang til-, og vindskjerm for, uteoppholdsrommene i øst og vest. Prosjektert / ferdigstilt: 2012 / 2013