sigfreds.no
En kompakt enebolig i Songdalen •
Boligen er tegnet med tanke på rasjonell bygging, enkelhet i formspråk og bæredyktig materialbruk. Eiendommen måler kun 360 m2. Utviklingen ga flere utfordringer ift. bebyggelsesprosent, fasadehøyder, bratt terreng og adkomstforhold. År prosjektert / ferdigstilt: 2012 (ikke ferdigstilt)