sibelatasoy.com
Şaman Hastalığı ve Parçalanma inisiyasyonu
RİT, kaybolmakta olan kozmik bilgiyi simge ve sembol aracılığıyla topluma hatırlatma vasıtasıdır. Geçit ritlerinin amacı, adayı bir önceki toplumsal statüsündeki kurallar ve davranışlar sisteminde…