sibelatasoy.com
Matrix-Gerçekliğin hapı ne renk?
MATRİX – GERÇEKLİĞİN HAPI NE RENK? Matrix Wachowski kardeşlerin 1999’da yeni milenyum öncesi dünyayı sarstıkları film. Matrix üzerine çeşitli yorumlar yapıldı. Filozoflar dış dünya gerçekli…