sibelatasoy.com
İç Konuşma Hakkında
Bu konuyu uzun yıllar içinde sıkça ele aldık ve şimdi adresini verdiğim araştırma bana bunu yeniden hatırlatmış oldu: Burada bahsedilen “içsel konuşma” Castaneda öğretisinde aynen bu is…