sibelatasoy.com
Birlikte Yaşayalım Projesi
Birlikte Yaşayalım Projesi Taslak-1 Tanım Birlikte Yaşayalım Projesi (Biryap), Dünyanın daralan kaynaklarının optimum kullanımı çerçevesinde, bireylerin sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kült…