siagora.net
Respect the Principle - siAGORA.net
– Një ndër çështjet më të mëdha me të cilat, në jetën e vet, mund të ballafaqohet njeriu është aftësia për t’i bërë ballë...