siagora.net
KEQINFORMIMI I BOMBARDIMIT TË NATO-s - siAGORA.net
* Lufta. Mendohuni! Çka do të thotë kjo fjalë për ju? Cilat janë fjalët e para që iu vinë ne mendje kur përmendet kjo...