siagora.net
“Sui generis” i Republikës së Kosovës plotësohet me Luginën e Preshevës - siAGORA.net
Ndërsa, Kosova nga qarqet ndërkombëtare u trajtua me të drejtë si rast “sui generis”, duke marrë për bazë se ishte element konstituiv i RSFJ-së ...