siagora.net
Problemet nga viti i kaluar - sfida për vitin aktual - siAGORA.net
* Politika vendore edhe gjatë vitit 2016-të karakterizohet me dështime të shumta, si mos realizimi i të drejtave elementare të shqiptarëve në Luginë. Ajo...