siagora.net
NJË FILLIM I MBARË ME NJERËZ TË “VEGJËL” - siAGORA.net
* Edhe pse viti i ri 2017 na gjeti pa Ragën e Nagipin në pushtet, edhe me gjithë acarin e padurueshëm që pllakosi Luginën...