siagora.net
LIGJERATA E KRYETARIT NË ISPE – TURPI I PRESHEVËS - siAGORA.net
* Një qytezë e vogël që më shumë ngjason në fshat të madh të paorganizuar dhe jofunksional do të ishte përshkrimi më i mirë për...