siagora.net
PRESHEVA DHE ENTROPIA E TË DREJTËS PËR VETËVENDOSJE - siAGORA.net
– Koncepti subjektiv i kombit arrihet të artikulohet në Lidhjen e Prizrenit më 1878 në Prizren. Në këtë formësim të këtij korpusi ontologjik, politikisht...