siagora.net
KF LUGINA SHKOLLË PËR TALENTËT E FUTBOLLIT - siAGORA.net
Të rinjtë e Luginës së Preshevës, përkundër vullnetit për tu marrë me sport, shpesh janë peng i mjeteve materiale. Problem më vete paraqet edhe...