siagora.net
Fillimi vitit shkollorë nxënësit shqiptarë në Preshevës, i ka gjetur pa tekste - siAGORA.net
Fillim viti shkollorë nxënësit shqiptarë të Luginës së Preshevës, i ka gjetur pa tekste mësimore, ndërkohë për arritjen e suksesit domosdoshmëri shihet mësimi, vijueshmëria...