siagora.net
NË PRESHEVË ZYRA PËR TË RINJ JASHTË FUNKSIONIT - siAGORA.net
– Zyra për të rinj në Komunë e Preshevës, ka disa muaj që është jashtë funksionit. Ndërrimi i pushtetit lokal ka ndikuar që edhe...